Uzyskanie certyfikatu ISO – poradnik

Systemy zarządzania różnymi aspektami organizacji opracowywane w oparciu o międzynarodowe standardy ISO są dziś jednym z wyznaczników wysokiego zaangażowania, zrównoważonej polityki działań i nastawienia na minimalizację zagrożeń organizacji. Bez względu na to która z norm spełnia oczekiwania firmy w największym stopniu oraz czy planuje ona wprowadzić system oparty o jedną, czy wiele z nich, sam proces certyfikacji ISO to obecnie jedno z najkorzystniejszych posunięć biznesowych. Uzyskanie certyfikatu ISO pozwala na osiągnięcie wysokiego statusu na rynku międzynarodowym i konkurencyjność z najlepszymi przedstawicielami danej branży, nie wymagającym jednocześnie szkodliwych działań i ryzykownych ruchów biznesowych. Jak wygląda jednak proces certyfikacji ISO i jak się do niego przygotować?

Znaczenie certyfikatów ISO na współczesnym rynku

Usługi certyfikacji istnieją na rynku już od dawna, przynosząc branżom z całego spektrum przemysłu wysokie standardy działania i zarządzania oparte na zbieranych przez lata najlepszych praktykach w obrębie danego zagadnienia. Większość firm widzi dziś certyfikaty iso jako sposób na zyskanie przewagi konkurencyjnej na mocno przeludnionym już rynku, gdzie przez pewien czas rządziły wyłącznie niskie ceny i kompletny brak jakości. Dziś zarówno konsumenci, jak i producenci zaczynają coraz świadomiej interesować się wartościowymi produktami i praktykami nastawionymi nie na ilość, lecz na jakość. Certyfikaty ISO stanowią właśnie doskonały sposób na uporządkowanie sposobu myślenia i działania organizacji, przynosząc jej nie tylko korzyści w postaci dobrego wizerunku rynkowego i opinii marki świadomej, ale przede wszystkim korzyści finansowe będące za sługą lepszych praktyk, mniejszego marnotrawstwa zasobów i przewidywania ryzyka zanim to pojawi się na horyzoncie.

Jakie warunki należy spełnić w celu uzyskania certyfikatu ISO?

Uzyskanie certyfikatu ISO wymaga przede wszystkim zastosowania się do wytycznych określonej normy i wdrożenia jej do działań organizacji poprzez stworzenie systemu zarządzania spójnego z jej wytycznymi. Wytyczne norm ISO mogą dotyczyć zarówno aspektów zarządzania firmą, jak i kwestii stricte produktowych, przez co będą różniły się między sobą i dawały inne rezultaty nawet w obrębie przedsiębiorstw działających na podstawie tej samej normy. Jednocześnie jednak wszystkie zawierają pewne określone schematy działania, wśród których warto wymienić choćby cykl PDCA polegający na stosowaniu podejścia Planuj-Wdrażaj-Sprawdzaj-Działaj. Wszystkie założenia i cele opracowane na etapie planowania i projektowania systemu zarządzania powinny być wpisane w powyższą zasadę, dzięki której każde podejmowane działanie będzie dokładnie weryfikowane pod kątem skuteczności i poprawiane w celu osiągnięcia jeszcze większego poziomu zadowolenia. Praca nad doskonaleniem procesów firmy w wypadku podjęcia certyfikacji ISO nigdy się nie kończy, ale jednocześnie nigdy nie przynosi efektów poniżej oczekiwanych.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić w celu uzyskania certyfikatu ISO jest oczywiście wdrożenie odpowiedniego i zgodnego z wymaganiami normy systemu zarządzania oraz podjęcie wszelkich działań zapewniających zgodność z normą w każdym momencie działania firmy. Oznacza to zatem, że norma musi nie tylko sprawnie funkcjonować w udokumentowanych przez organizację działaniach, ale też w trakcie przeprowadzanego audytu certyfikującego i późniejszych audytów kontrolnych.

Gdzie zgłosić chęć certyfikacji systemu ISO?

Przyznawaniem certyfikatów ISO zajmują się akredytowane jednostki certyfikujące działające na arenie krajowej lub międzynarodowej i uprawnione do prowadzenia usług certyfikacji na terenie danego kraju. Firma certyfikująca ISO to najczęściej jednostka specjalizująca się w certyfikacji z zakresu różnych norm ogólnych oraz tych specyficznych dla danej branży. W obrębie jej działań mogą znajdować się zarówno oficjalne procesy pierwszego i kolejnego przyznawania certyfikatów, jak i działania konsultacyjne, doradcze oraz szkoleniowe. W istocie, szkolenia z zakresu ISO są jednym z ważniejszych aspektów w procesie certyfikacji zarówno dla samych firm chcących poddać się procesowi, jak i pracujących na rynku audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Jednostka certyfikująca ISO jest więc kompleksową organizacją zajmującą się wszystkimi kwestiami związanymi z rejestrowaniem, kontrolowaniem i przyznawaniem certyfikatów ISO firmom, których cele wykraczają poza standardowe warunki działania na rynku.