Czy warto wziąć udział w kursie na audytora wewnętrznego ISO 9001?

Audyty to niezależna ocena funkcjonowania danej organizacji, która pomaga w określeniu tego, czy firma spełnia wszystkie niezbędne wymogi odnośnie przyjętych norm i czy jej działania podążają w dobrą stronę. Audytor wewnętrzny to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, aby przeprowadzić w firmie taki audyt, sporządzić na jego podstawie raport, wydać ocenę i wskazać wszelkie niedociągnięcia, jakimi firma powinna się zająć. Warto więc wiedzieć, jak uzyskać wymagane uprawnienie do pracy na tym stanowisku.

Rola audytora wewnętrznego ISO 9001

Audytor wewnętrzny ISO 9001 pełni bardzo ważną rolę, która polega na sprawdzaniu, czy firma, w której pracuje, spełnia wymagania normy ISO 9011 oraz wymagania, jakie sama ustaliła w swojej dokumentacji wewnętrznej systemu zarządzania jakością. Wyniki przeprowadzanego przez taką osobę audytu, pomagają ustalić, czy wszystkie wymagania normy ISO 9001 są spełnione i czy istnieją pewne niedociągnięcia w tej kwestii, które wymagają odpowiednich działań w celu ich wyeliminowania. 

Ponadto audytor wewnętrzny poprzez uzyskaną wiedzę na temat firmy, może wskazywać możliwości jej rozwoju i doskonalenia, a także oceniać skuteczność firmy w dążeniu do zamierzonych celów

Jakie wymagania musi spełnić audytor wewnętrzny ISO 9001?

Dobry audytor wewnętrzny, aby mógł w sposób kompetentny i skuteczny realizować swoje obowiązki, musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie audytowania oraz samej normy ISO 9001. Jest to podstawowy wymóg, który pozwala na pracowanie na tym stanowisku. 

Dodatkowo znaczące jest także to, jakie doświadczenie posiada dana osoba w zakresie pracy na stanowisku audytora wewnętrznego. Ponadto audytor wewnętrzny powinien być osobą, która kompleksowo rozumie charakter danego przedsiębiorstwa i rolę jaką pełnią jego główni partnerzy. Z pewnością posiadanie takich cech i wiedzy znacząco ułatwi pracę i sprawi, że będzie ona bardziej efektywna. 

Uprawnienia, jakie można uzyskać dzięki kursom na audytora wewnętrznego ISO9001

Audytor wewnętrzny ISO 9001 powinien posiadać specjalistyczną wiedzę i umiejętności, aby móc pracować na tym stanowisku. Chcąc uzyskać takie kwalifikacje najlepiej skorzystać ze specjalistycznych kursów ISO 9001, które pozwalają w krótkim czasie uzyskać całą niezbędną wiedzę i umiejętności w tym temacie. 

Szkolenie audytora wewnętrznego to także pierwszy krok do uzyskania rejestracji w CQI/IRCA jako audytor systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001. Podczas tego szkolenia wszyscy uczestnicy zapoznają się dokładnie z terminologią oraz zasadami przeprowadzania audytów, oraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015. 

Ponadto po każdej części teoretycznej realizowane są także ćwiczenia i warsztaty, które pomagają nabyć uczestnikom umiejętności praktyczne, co jest bardzo ważną kwestią na tym stanowisku. Po zaliczeniu takiego kursu uczestnik potrafi efektywnie planować, przeprowadzać i raportować audyty wewnętrzne zgodnie z normą ISO 9001. 

Jakie zalety ma zdobywanie niezbędnej wiedzy przy pomocy kursów?

Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności to bardzo ważna kwestia, bez której nie da się obecnie osiągnąć żadnych znaczących celów. Na stanowisku audytora wewnętrznego ta wiedza i umiejętności odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ bez nich praca w tym zawodzie byłaby niemożliwa. Praca audytora wewnętrznego praktycznie w całości opiera się na kompetencjach, jakie posiada on w zakresie przeprowadzania audytów, czy też wiedzy na temat danej normy np. ISO 9001. Tego typu wiedzy nie da się uzyskać na studiach, choć niektóre kierunki dają mocne podstawy, które z pewnością przydadzą się na tym stanowisku. 

Najlepszym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie ze szkolenia ISO 9001, które pozwala zdobyć niezbędne kwalifikacje w szybki i łatwy sposób. Zaletą tego rozwiązania jest z pewnością to, że kandydat na audytora uczy się wszystkich najważniejszych rzeczy, bezpośrednio od osób doświadczonych w tym temacie. Dzięki temu można bardzo szybko nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności, a także rozjaśnić wszelkie nieścisłości, jakie miało się przed realizacją kursu. 

Dodatkowo profesjonalne szkolenia w tym zakresie pozwalają uzyskać certyfikat, który będzie potwierdzeniem kwalifikacji, jakie posiada audytor, co z pewnością ułatwi mu znajdowanie pracy, a także wpłynie na wysokość zarobków.