Narzędzia, metody i techniki wykorzystywane podczas audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny ma na celu wskazanie miejsc, w których można wprowadzić usprawnienia. Jest to działalność o charakterze weryfikacyjnym i doradczym, która ma pomóc w procesach szacowania ryzyka oraz kontroli i zarządzania firmą bądź organizacją. Wbrew pozorom, jest to bardzo istotne działanie, które powinno być co jakiś czas wykonywane w...

Co mogą zrobić firmy w ramach przygotowań do certyfikatu ISO 9001?

Certyfikacja według normy ISO 9001 jest najbardziej powszechnym i najczęściej wymaganym kryterium w zakresie spełniania międzynarodowych standardów zarządzania jakością w organizacjach. Wdrożenie odpowiedniego systemu pozwala firmom na znaczącą poprawę pozycji przedsiębiorstwa na rynku, wyróżnienie się na tle konkurencji, skuteczne zarządzanie jakością, usprawnienie procesów oraz bardziej efektywną organizację pracy personelu....

Korzyści z wprowadzenia systemu EMAS

Każda organizacja, niezależnie od tego czym zajmuje się na co dzień, powinna pomyśleć o wprowadzeniu systemów zarządzania środowiskiem. Jednocześnie do jej obowiązków powinno należeć doskonalenie działalności przedsiębiorstwa i dbanie o to, aby jej wpływ na środowisko był korzystny. Nie zawsze jednak możliwe jest przy tym ograniczenie kosztów działalności. Zarządzanie...

To musisz wiedzieć o JPK

Pliki kontrolne JPK zostały wprowadzone przez Ministerstwo Finansów jako jedno z narzędzi nakierowanych na uszczelnianie polskiego systemu podatkowego. Zgodnie z założeniami, zarówno duże, średnie, jak i małe oraz mikro przedsiębiorstwa muszą generować pliki JPK przekazywane do organu podatkowego na jego żądanie. Co należy wiedzieć o JPK, w jakim celu...

Zadania inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się przede wszystkim kontrolowaniem poszczególnych etapów realizacji projektów budowlanych oraz wydawaniem niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji pozwalających na kontynuowanie budowy lub wymagających ich zaprzestania lub wprowadzenia pewnych korekt. Inspektor ma dopilnować, by budowa była przeprowadzona prawidłowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarówno na etapie prac,...

Zmiana lokalizacji biura – na co się przygotować?

Zmiana lokalizacji biura to dla wielu firm doskonała okazja do zaprowadzenia porządku w dokumentach, powiększenie swojej przestrzeni roboczej i przeorganizowanie wielu kwestii, które do tej pory mogły stanowić problem. Jedną z nich są zalegające w biurze elektrośmieci, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinny trafiać do zbiorników na odpady...

Sposoby finansowania zakupu traktora

Zakup traktora lub innej maszyny rolniczej jest związany z wydatkiem bardzo dużej sumy pieniędzy, która często może okazać się niemożliwa do uzbierania przez klienta. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które umożliwiają zakup oraz finansowanie pojazdu rolniczego. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zakup traktora za własną gotówkę, ponieważ minimalizuje to koszty...