Szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001

Opracowanie systemu zarządzania jakością w organizacji opartego o ISO 9001:2015 wymaga sporego nakładu pracy, regularnego dążenia do doskonalenia działań i cyklicznych audytów wewnętrznych sprawdzających jego stan z rzeczywistymi wymaganiami standardu.

Audytor wiodący ISO 9001 może być z powodzeniem jednym pracowników firmy, dzięki czemu łatwiejsze będzie dla niego zrozumienie jej specyficznej dynamik działania, przy czym jednocześnie powinien pozostać obiektywny i dokładny w swoich ocenach.

Aby audyty wewnętrzne ISO 9001 mogły przebiegać prawidłowo i przynosić zamierzone rezultaty, specjaliści zalecają podjęcie szkoleń na audytora wewnętrznego. Jaki jest zakres poruszanej podczas nich tematyki i dlaczego są tak istotne w drodze do certyfikacji ISO 9001?

Weryfikacja jakości

Zakres normy ISO 9001 2015

Podstawowym tematem szkoleń dla audytorów wiodących ISO 9001 są oczywiście zasady, jakimi kieruje się sama norma ISO 9001:2015. Choć ich organizatorzy wychodzą z założenia, że uczestnicy warsztatów są zaznajomieni z normą i jej wymogami, poruszenie kwestii aktualizacji z 2015 roku i zmian, jakie ta wprowadziła zdecydowanie znajduje się na liście ważniejszych zagadnień szkolenia.

Norma ISO 9001 2015 wymaga od organizacji doskonalenia swoich działań pod kątem jakości, w tym przede wszystkim na ciągłym dbaniu o zadowolenie klientów, kontrolowaniu i przewidywaniu ryzyka działań, czy budowaniu strategii biznesowej opartej o konkretne cele wyciągnięte na podstawie audytu wewnętrznego ISO 9001. Zarządzanie ryzykiem jest w istocie jedną z najważniejszych kwestii ISO 9001:2015, co doskonale widać także podczas szkoleń na audytora wiodącego ISO 9001. Umiejętne przeprowadzenie tzw. analizy luk, która pokaże niedociągnięcia systemu w stosunku do normy i wskaże dalszy kierunek doskonalenia firmy będzie jednym z podstawowych zadań audytora.

Szkolenie dla audytorów wiodących ISO 9001 – zakres szkolenia

Dla każdej firmy chcącej starać się o certyfikat ISO 9001, zapewnienie sobie dobrze przeszkolonego i doświadczonego audytora wewnętrznego to klucz do odkrycia wszystkich mocnych i słabych stron obecnego systemu zarządzania jakością w organizacji i opracowania na ich podstawie dalszej strategii działania.

Podczas szkolenia przeznaczonego dla obecnych i przyszłych audytorów wiodących ISO 9001, kandydaci poznają przede wszystkim kryteria samej normy ISO 9001:2015, terminologię związaną z systemami zarządzania jakością, wymagania dotyczące pracy samego audytora czy charakterystykę przebiegu prawidłowo przeprowadzonego audytu.

Audytor wewnętrzny ISO 9001 jest osobą pracującą dla firmy, ale podążającą jednocześnie ścieżką niezależną – jego opinie muszą być profesjonalne, obiektywne i prowadzące do zidentyfikowania i wyeliminowania wszystkich problemów stosowanego systemu zarządzania jakością. Podczas szkolenia konieczne jest więc, by kandydaci na audytorów poznali zagadnienia związane z odpowiedzialnością audytora, idealne cechy osobiste dobrego audytora czy narzędzia służące im podczas codziennej pracy i wspomagające ich działania.

Certyfikacja ISO 9001 – szkolenie dla audytora wewnętrznego

Szkolenie dla audytora wewnętrznego ISO 9001 to jedyna oficjalna droga do uzyskania rejestracji w IRCA, czyli oficjalnym katalogu audytorów systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Szkolenie takie jest zarówno przygotowaniem pod kątem samej normy ISO 9001:2015 i jej wymagań, w tym także zmian w stosunku do poprzedniej wersji normy, jak i przygotowaniem praktycznym z zakresu prowadzenia audytów.

Samo szkolenie na audytora wiodącego ISO 9001 wymaga zwykle poświęcenia dwóch do trzech dni, podczas których na serii wykładów i seminariów kandydaci poznają zagadnienia związane z pracą audytora wewnętrznego i zdobędą umiejętności konieczne do prowadzenia samodzielnych, niezależnych i obiektywnych audytów w swojej firmie.

Po zakończonym szkoleniu, audytorzy otrzymują nie tylko oficjalny certyfikat audytora wiodącego ISO 9001, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę konieczną do efektywnego planowania, przeprowadzania i raportowania audytów wewnętrznych ISO 9001 oraz do umiejętnego doradzania firmie w kontekście dalszej pracy z normą. Dobrze przygotowany i przeszkolony audytor wewnętrzny ISO 9001 to dla firmy doskonałe wsparcie w kwestiach związanych ze spełnianiem wymagań normy.