Szkolenia pracowników-bodźce do rozwoju kreatywności

Kreatywność jest to myślenie twórcze, polegające na abstrakcyjnym tworzeniu powiązań pomiędzy zagadnieniami dosyć często odległymi od siebie i kreowanie czegoś zupełnie nowego.

Kreatywność da się kształtować i rozwijać poprzez szkolenia.

Kreatywni są wśród nas

Jest ona sojusznikiem interdyscyplinarności, czyli wykorzystywania różnych dziedzin życia i nauki w celu tworzenia czegoś unikatowego. Dlatego też warto, aby pracodawca wspierał kreatywność pracowników poprzez kierowanie ich na szkolenia nie tylko związane z wykonywaną przez nich pracą, ale także spoza tej dziedziny. Ważne jest tworzenie systemu motywacyjnego i kompetencyjnego.

Grupa a kreatywność

Wynalazcy i geniusze kojarzą się jako osoby o usposobieniu samotnika, dlatego też sam proces twórczy innowacyjnych rozwiązań powinien odbywać się w zaciszu gabinetu, laboratorium czy miejsc pracy. Niemniej jednak samo pobudzanie jest po stronie firmy w postaci grupowych szkoleń, także miękkich, burzy mózgów.

Takie aspekty wprowadzają dobrą atmosferę pomiędzy pracownikami, dlatego że przy współdziałaniu, wymianie pomysłów, a także zdrowej krytyce, może to być podatny grunt na wymyślanie przyszłych wynalazków oraz nieszablonowych usprawnień.

Najbardziej twórcze osoby o charakterze introwertycznym powinny mieć osoby wspomagające, umiejące „sprzedać” pomysł na zewnątrz, będące ich dyplomatami.

Warunki na kreatywność

Pracownik musi być pobudzony do działania, a szef powinien tworzyć taką atmosferę, aby było to miejsce wyzwań ze swobodą myśli i koncepcji. W kreatywności nie ma miejsca na krępowanie inicjatyw, narzucanie rozwiązań. Tak jak podczas burzy mózgów zabronione jest ośmieszanie, tłamszenie, krytykowanie. Im bardziej niesformalizowana organizacja, tym większa elastyczność i powstawanie nowych pomysłów.

Jednak powinien być zachowany zdrowy balans pomiędzy dowolnością inicjatyw a sztywnymi procedurami w firmie, po to aby nie odbiegać zbytnio od obranego kierunku rozwoju i nie wprowadzać chaosu bądź co bądź w systemie pracy. Wpływ szkoleń na rozwój pracowników ma im pomagać w szukaniu nowych rozwiązań, patrzeć na problem z wielu punktów oraz nie bać się prób.

Jak wspomóc kreatywność pracowników ?

Rola szefa w celu stworzenia atmosfery na kreatywne działanie:

 • pokazywanie jak ważna jest inicjatywa pracownika, co to oznacza dla firmy
 • słuchanie, nienegowanie, wzmacnianie, docenianie wysiłku pracowników
 • inicjowanie twórczego podejścia, zachęcanie
 • inspirowanie w zespole wymiany myśli, doświadczeń
 • szkolenie pracowników z technik miękkich, komunikacji, burzy mózgu, mapowania umysłu
 • szkolenie pracowników z dziedzin okołozawodowych np. technicznych
 • wsparcie budżetowe na nowe pomysły np. na zakup sprzętu
 • nowi pracownicy, ale nie tylko powinni przepracować przez jakiś czas na innych stanowiskach w firmie, po to, żeby poszerzyć horyzonty i ułatwić generowanie nowych pomysłów
 • niekrytykowanie „złych” pomysłów, bo to zabija bycie twórczym
 • system wynagrodzeń dla pracowników z inicjatywą szukania nowych rozwiązań

Najlepszym katalizatorem na kreatywność pracowników jest postawa samego szefa. Jeśli on sam jest osobą z zacięciem twórczym, potrafi wyznaczać nowe cele, posiada wartościowe idee i charyzmę, to z pewnością osoby kreatywne nie zaprzepaszczą swoich talentów w takiej firmie.

Co niszczy kreatywność pracownika ?

Niestety firmy ze swoimi utartymi procedurami, schematami dosyć często nie są dobrą kolebką dla bycia kreatywnym. Wszelkie ograniczenia oraz zbyt precyzyjne wymagania co do realizacji zadań zabijają inicjatywę.

Dlatego w twórczym środowisku należy pamiętać o pewnej elastyczności działań, umożliwiających zagwarantowanie takiego miejsca pracy, gdzie nie ma wszechobecnego ciśnienia korporacyjnego na plany i deadline’y.

kreatywność pracownika

Co zabija innowacyjność:

 • krytyka, karanie za brak wyników
 • planowanie, na kiedy wynalazek ma być gotowy
 • impulsywne zachowanie
 • wprowadzanie zewnętrznych firm bez konsultacji w celu „pomocy”
 • brak szkoleń
 • presja czasu, zbyt duży nadzór, kontrola
 • niesłuchanie pracowników
 • nacisk na uwzględnianie, rozwijanie cudzych pomysłów

Warto błądzić

„Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań.” Tak Thomas Edison powiedział o swoich próbach wynalezienia żarówek. Rozwojowa firma powinna zapewnić pracownikom tyle swobody i możliwości, aby potrafili wykorzystać swój potencjał w „błądzeniu”, po to, aby potrafić stworzyć coś wartościowego dla firmy i dla siebie.