Co mogą zrobić firmy w ramach przygotowań do certyfikatu ISO 9001?

Certyfikacja według normy ISO 9001 jest najbardziej powszechnym i najczęściej wymaganym kryterium w zakresie spełniania międzynarodowych standardów zarządzania jakością w organizacjach. Wdrożenie odpowiedniego systemu pozwala firmom na znaczącą poprawę pozycji przedsiębiorstwa na rynku, wyróżnienie się na tle konkurencji, skuteczne zarządzanie jakością, usprawnienie procesów oraz bardziej efektywną organizację pracy personelu....

Korzyści z wprowadzenia systemu EMAS

Każda organizacja, niezależnie od tego czym zajmuje się na co dzień, powinna pomyśleć o wprowadzeniu systemów zarządzania środowiskiem. Jednocześnie do jej obowiązków powinno należeć doskonalenie działalności przedsiębiorstwa i dbanie o to, aby jej wpływ na środowisko był korzystny. Nie zawsze jednak możliwe jest przy tym ograniczenie kosztów działalności. Zarządzanie...

To musisz wiedzieć o JPK

Pliki kontrolne JPK zostały wprowadzone przez Ministerstwo Finansów jako jedno z narzędzi nakierowanych na uszczelnianie polskiego systemu podatkowego. Zgodnie z założeniami, zarówno duże, średnie, jak i małe oraz mikro przedsiębiorstwa muszą generować pliki JPK przekazywane do organu podatkowego na jego żądanie. Co należy wiedzieć o JPK, w jakim celu...

Zadania inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się przede wszystkim kontrolowaniem poszczególnych etapów realizacji projektów budowlanych oraz wydawaniem niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji pozwalających na kontynuowanie budowy lub wymagających ich zaprzestania lub wprowadzenia pewnych korekt. Inspektor ma dopilnować, by budowa była przeprowadzona prawidłowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarówno na etapie prac,...

Zmiana lokalizacji biura – na co się przygotować?

Zmiana lokalizacji biura to dla wielu firm doskonała okazja do zaprowadzenia porządku w dokumentach, powiększenie swojej przestrzeni roboczej i przeorganizowanie wielu kwestii, które do tej pory mogły stanowić problem. Jedną z nich są zalegające w biurze elektrośmieci, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinny trafiać do zbiorników na odpady...

Sposoby finansowania zakupu traktora

Zakup traktora lub innej maszyny rolniczej jest związany z wydatkiem bardzo dużej sumy pieniędzy, która często może okazać się niemożliwa do uzbierania przez klienta. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które umożliwiają zakup oraz finansowanie pojazdu rolniczego. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zakup traktora za własną gotówkę, ponieważ minimalizuje to koszty...

Zadatek a VAT

Zadatek i zaliczka to pojęcia często mylone, jako że często spełniają tę samą rolę zabezpieczenia realizacji transakcji przez wpłacenie części należnej kwoty jeszcze przed realizacją usługi lub dostarczeniem towaru. Formalnie zadatek jest jednak bardziej wiążącą prawnie formą, która gwarantuje zabezpieczenie dla sprzedającego i kupującego w razie odstąpienia od umowy...

Zadania inspektora danych osobowych

Inspektor Danych Osobowych to osoba, którą wyznaczają administratorzy danych osobowych zobowiązani do powołania IOD na podstawie obowiązującego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Podstawowym zadaniem Inspektora Danych osobowych jest czuwanie nad zgodnością działań administratora z obowiązującymi przepisami, a także pełnienie funkcji kontaktowej pomiędzy Urzędem Ochrony Danych Osobowych, administratorem danych...

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zasady prowadzenia

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK, zostały wprowadzone po raz pierwszy w lipcu 2019 roku, z założeniem stopniowego wdrażania do programu kolejnych firm. Ich ideą jest oszczędzanie przez pracowników środków pieniężnych poprzez odprowadzanie na rzecz PPK drobnego procentu wynagrodzenia przez samego pracownika, pracodawcę oraz państwo. Udział w PPK jest...

Ludzie, którzy przekształcili ruiny w pałace

Inwestycja w stare obiekty przeżywa dziś prawdziwy renesans. Często można znaleźć ogłoszenia, w których oferowana nieruchomość jest sprzedawana za relatywnie niską cenę. Czy to jedyna rzecz, która kusi inwestorów? Czy rzeczywiście lepiej jest kupić ruinę do remontu lub odbudowy, czy lepiej jest zainwestować w obiekt gotowy do zamieszkania? Warto...