Korzyści z wprowadzenia systemu EMAS

Każda organizacja, niezależnie od tego czym zajmuje się na co dzień, powinna pomyśleć o wprowadzeniu systemów zarządzania środowiskiem. Jednocześnie do jej obowiązków powinno należeć doskonalenie działalności przedsiębiorstwa i dbanie o to, aby jej wpływ na środowisko był korzystny. Nie zawsze jednak możliwe jest przy tym ograniczenie kosztów działalności.

Zarządzanie środowiskiem przez organizację ma swoje procedury, które funkcjonują już od wielu lat. Warto jednak stosować skuteczne sposoby monitorowania wpływu organizacji na środowisko. Do jednym z najlepszych i najczęściej wykorzystywanych należy unijny system EMAS, który optymalnie wykorzystuje posiadane zasoby, dzięki czemu w skuteczny sposób poprawia wskaźniki ekonomiczne.

System EMAS – co to jest?

EMAS, a dokładnie System Ekozarządzania i Audytu EMAS to coraz popularniejszy system, wykorzystywany w krajach europejskich. Wbrew pozorom w Polsce niewiele firm i organizacji jest zarejestrowanych w krajowym systemie, co z pewnością przekłada się na sposób ochrony środowiska. Kto powinien wprowadzić system EMAS? Jakie korzyści z tego wynikają?

EMAS to unijny, certyfikowany standard prowadzenia działalności w taki sposób, aby firma lub organizacja promowała prośrodowiskowe podejście. EMAS został zaprojektowany w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w listopadzie 2009. Rozporządzenie namawia organizacje i firmy o udział w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.

EMAS jako standard został podzielony na etapy wprowadzania i bez problemu certyfikat może zdobyć niemal każda firma, która będzie stosowała się do założeń.

Kto powinien wprowadzić system EMAS?

System EMAS powinny wprowadzić przede wszystkim firmy i organizację, które działają w oparciu o środowisko i pomagają w jego ochronie. Certyfikat systemu EMAS powinny również posiadać organizacje proekologiczne lub te, które pragną pomóc w ochronie środowiska lub zdobyć uznanie innych. Firmy i organizacje pozostające zarejestrowanie w systemie EMAS otrzymują status prestiżowych.

Stąd też standard systemu EMAS jest dedykowany wszystkim organizacjom, które są zainteresowane wdrożeniem skutecznych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska. Nie ma znaczenia czy firma posiada doświadczenie w tej dziedzinie, każdy może dołączyć.

Etapy wprowadzenia systemu EMAS

Aby jednak otrzymać certyfikat wprowadzenia standardu EMAS i zostać wpisanym do systemu krajowego, konieczne jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu unijnym. Do etapów wprowadzenia systemu EMAS do firmy zalicza się:

  1. Konieczność przeprowadzenia przeglądu środowiskowego w firmie lub organizacji;
  2. Wdrożenie opracowanego systemu zarządzania środowiskiem;
  3. Obowiązek przeprowadzenia wewnętrznego audytu środowiskowego;
  4. Opracowanie wiążącej deklaracji środowiskowej;
  5. Weryfikację przez niezależnego weryfikatora EMAS, posiadającego stosowną akredytację;
  6. Złożenie wniosku o rejestrację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do wniosku należy dołączyć zweryfikowaną deklarację środowiskową.

Dlaczego warto stosować system EMAS?

Zastosowanie systemu EMAS w działalności organizacji lub firmy to nie tylko prestiż, ale również wiele możliwości, które pomogą zapewnić osiągnięcie celów biznesowych. Wszystko jednak będzie odbywać się w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. System EMAS wykorzystywany w firmach to także możliwość wiarygodnego raportowania o oddziaływaniu danego przedsiębiorstwa na środowisko, przez co znacznie łatwiej jest podjąć działania mające na celu polepszenie pracy.

Oprócz tego organizację należące do systemu EMAS mają możliwość zrównoważonego zarządzania zasobami. Wykorzystywana energia nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Stosowanie systemu EMAS to także ułatwienie w zarządzaniu organizacjom w trakcie zmian klimatycznych. Dodatkowo zarejestrowana organizacja posiada przewagę nad konkurencją ze względu na to, że rynek wymusza na firmach podejmowanie działań prośrodowiskowych. W międzyczasie rośnie również wizerunek organizacji w oczach klientów i firm ściśle współpracujących. Coraz większą popularnością cieszy się ekologia, a także ekologiczne produkty. Potencjalni nabywcy zwracają uwagę na cały proces produkcji lub prośrodowiskowe postępowanie firm. Z pewnością przekłada się to na lepsze wyniki sprzedażowe.

Do korzyści płynących ze stosowania standardu EMAS zalicza się także funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska. Konieczność wprowadzenia procedur minimalizuje ryzyko kar za nieprzestrzeganie prawa o ochronie środowiska, a to przekłada się na zwiększenie zaufania ze strony administracji publicznej i zmniejszenie się ilości kontroli