Kiedy należy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Budujesz dom? Jesteś deweloperem? A może zastanawiasz się czy potrzebujesz nadzoru inwestorskiego? To indywidualne kwestie, które poruszane są w każdej szanującej się firmie budowlanej. Rozwiej swoje wątpliwości i sprawdź czy działasz zgodnie z prawem.

kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma za zadanie przesyłać uwagi oraz dbać o rozwiązywanie tak zwanych „niedoróbek” oraz niezgodności na budowie. Zatrudnienie osoby pełniącej tę funkcję ma zapewnić deweloperowi bądź firmie wykonującej budowę ochronę w przypadku wystąpienia niezgodności związanych z budową bądź jej wykończeniem. Wyżej wspomniany inspektor nadzoru dba również o prawidłowe wykorzystanie materiałów na budowie. Oznacza to, że kontroluje czy materiały, które rzeczywiście stosowane są na określonym etapie prac budowy zgadzają się z tymi, które zostały zawarte w projekcie. Warto zaznaczyć też, że osoba obejmująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie może pełnić jej zamiennie z funkcją kierownika budowy. Stanowi to zatem idealne zabezpieczenie dla inwestora budowy. Zgodnie z art. 26 Prawa budowlanego do podstawowych uprawnień inspektora nadzoru budowlanego zalicza się:

  • wydawać kierownikowi budowy i innym podwładnym polecenia, które wpisywane są do dziennika prac budowy;
  • wymagać od kierownika budowy wykonania poprawek lub całkowitego zaprzestania prac jeśli stwierdzono nieprawidłowości na budowie bądź sytuację, w której konstrukcja budowy może wpływać na bezpieczeństwo pracowników lub osób postronnych.

Nadzór inwestorski zgodny z prawem

Zatrudnienie inspektora inwestorskiego w wielu przypadkach jest z góry narzucone przez przepisy prawa bądź warunki budowy. Przepisy wymagają tego szczególnie w przypadku budowy:

  • mostów, obiektów budowlanych znajdujących się powyżej 15 metrów nad ziemią,
  • obiektów budowlanych o kubaturze większej niż 2500m³,
  • mostów, dróg, które wpływają bezpośrednio na środowisko naturalne i otoczenie,
  • obiektów, które posiadają nadzwyczajnie skomplikowany projekt realizacji.

firma budowlana

Nadzór inwestorski jest również niezbędny w przypadku budownictwa jednorodzinnego oraz wskazany szczególnie wtedy jeśli budowa ma określonego kierownika budowy odpowiedzialnego za wszystkie postępujące prace. Inspektor nadzoru budowlanego ma również wgląd w prace budowy na wszystkich jej etapach oraz może narzucać kierownikowi budowy wprowadzanie zmian bądź wykorzystanie innych materiałów do budowy jeśli uzna to za konieczne lub rozbieżne z programem założeń projektu. W przypadku tworzenia obiektu domów wielorodzinnych decyzję o zatrudnieniu inspektora narzuca organ wydający pozwolenie na budowę. Dla innych przypadków decyzja o zatrudnieniu wyżej wymienionej osoby pozostaje w dobrowolnej woli inwestora.

budowa

Ile kosztuje zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego?

Koszty, na które zostaje narażony inwestor poprzez zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego – nawet w przypadku gdy wymagają tego przepisy są znaczne, ponieważ zazwyczaj wynoszą one od 2 do 2,5% wartości całkowitej robót wykonywanych na terenie obiektu, które zostały założone w wyjściowym projekcie. Wartości te jednak mogą ulegać odchyleniom w zależności od firmy. Zarobki przeciętnego inspektora budowlanego wahają się w przedziale od 4000 do 10000 zł brutto. Warto zauważyć, że zatrudnienie profesjonalnego inspektora pozwoli na zniwelowanie problemów wynikających z występowania błędów na budowie, których mogą dopuścić się pracownicy bądź sam kierownik budowy. Podczas gdy nadzór budowlany czuwa nad każdym etapem przeprowadzanych prac – inwestor może spać spokojnie, wiedząc, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami wynikającymi z projektu oraz wymogów prawa. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego ma pierwszorzędne znaczenie dla realizacji projektu oraz oddania go do użytku. Decyzja o podjęciu takiej współpracy zaowocuje wysoką jakością przeprowadzanych prac pod nadzorem oraz bezawaryjnym użytkowaniem obiektu przez długi okres czasu.