Jak wygląda obsługa prawna firm?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych obowiązków prawnych, negocjacji, rozwiązywania sporów, sporządzania umów czy regulaminów. Prawo towarzyszy właścicielom firm niemal na każdym kroku.  Chcąc zagwarantować wysokiej jakości produkty i świadome uczestnictwo w budowaniu marki obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zarówno większych jak i mniejszych decyduje się na skorzystanie z obsługi prawnej.

Kiedy warto skorzystać z obsługi prawnej?

Konieczność skorzystania z obsługi prawnej może być chwilowa lub długoterminowa.  Jest to zależne od indywidualnych sytuacji jakie mają miejsce w danych działalnościach. W Polsce z roku na rok świadomość prawna właścicieli przedsiębiorstw znacznie wzrasta. Przekłada się to na częstsze i bardziej chętne korzystanie z pomocy oferowanej przez prawników lub przez kancelarie prawne. Obsługa prawna zagwarantuje wsparcie podczas sporządzania umów, regulaminów, dokumentów, których samodzielne wykonanie mogłoby być trudne i wiązałoby się z koniecznością znajomości różnorodnych przepisów prawnych.  Co więcej obsługa prawna doskonale sprawdzi się w przypadku pojawiania się kwestii spornych między przedsiębiorstwami  lub w przypadku negocjacji. Obecnie kancelarie prawne lub prawnicy działający samodzielnie oferują wygodną pomoc zarówno poprzez kontakt osobisty jak i zdalny np. przez telefon lub mail.  Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na kompleksową i długotrwałą pomoc prawną lub na jednorazowe, doraźne wsparcie. Zarówno zdalne wsparcie jak i osobiste jest skutecznie i szybko realizowane. Zlecenie przygotowania umowy czy regulaminu niekiedy może zostać wykonane tego samego dnia, co gwarantuje brak przestojów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Obsług prawna gwarantuje wsparcie w rozwoju działalności, niezależnie od pojawiających się trudności .

Obsługa prawna firm – co wchodzi w jej zakres?

obsługa prawna firmZakres obsługi prawnej jaka jest oferowana przez daną kancelarię może się znacznie różnić jednak zazwyczaj składa się z podstawowych usług do których należą porady prawne, opiniowanie umów, przygotowanie umów, regulaminów, statutów, informowanie o zmianach w przepisach prawa, prowadzenie spraw pracowniczych, tworzenie opinii prawych, sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów, pomoc w trakcie przekształcania spółek, rejestrowanie zmian w KRS.

 

Pomoc prawna w negocjacjach oraz w kontakcie z kontrahentami

Pomoc prawna, niezależnie czy świadczona większym czy mniejszym firmom, często wykorzystywana jest w sytuacjach gdy pojawia się konieczność prowadzenie negocjacji. Podjęcie decyzji w kontakcie z kontrahentem,  sformułowanie kompromisu lub podpisanie umowy często wiąże się z koniecznością znajomości obowiązujących praw i przepisów. Brak wiedzy niekiedy może mieć zgubne efekty w przyszłości, dlatego często prawnicy są proszeni o pomoc w trakcie poważnych negocjacji. Obsługa prawna na etapie negocjacji ze strony kancelarii pozwala na wypracowanie jak najbardziej korzystnej koncepcji prawnej i zabezpieczenie interesów obydwu stron. Niekiedy negocjacje zakończone są zawarciem ugody pozasądowej, która powinna być sporządzana przez adwokata. Dzięki temu uniknięte zostaną spory związane z interpretacją zapisów. Co więcej negocjacje często prowadzą do zawarcia umów handlowych, dzięki którym możliwy jest dalszy, szybszy rozwój przedsiębiorstwa. Obsługa prawna często okazuje się niezbędna w sytuacji gdy pojawiają się konflikty i spory pomiędzy danymi działalnościami. Warto również wiedzieć, że niezależnie od złożoności procesów, jego powagi czy prosperowania firmy, wszelkie dane które są udostępniane prawnikom pozostają w tajemnicy. Poufność jest nieodłącznym elementem jaki jest obecny przy rozwiązywaniu wszelkich aspektów prawnych, zawieraniu umów czy prowadzeniu negocjacji w zakresie którym sprawdza się obsługa prawna.


Obsługę prawną firm zapewnia kancelaria Dalkowska-Jeżowska.