7 zasad zarządzania jakością wg ISO 9001

Zarządzanie firmą to niełatwe zadanie, które wymaga sporej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby było skuteczne. Z tego względu dobrym rozwiązaniem jest wykorzystywanie różnego rodzaju rozwiązań, które pozwalają znacząco ułatwić ten proces. W tym celu dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie różnego rodzaju norm ISO.

Jednym z popularniejszych rozwiązań opartych na standardach ISO, jest wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. Pozwala to uzyskać wiele znaczących korzyści, zdobyć przewagę konkurencyjną i poprawić wizerunek firmy. Warto jednak wiedzieć czym tak dokładnie jest norma ISO 9001 oraz jakie zasady zarządzania jakością wynikają z tego standardu?

Norma ISO 9001

ISO 9001 to międzynarodowa norma obowiązująca od września 2015 roku, która zawiera szereg wymagań dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i rodzaj. Wdrożenie tego typu systemu zarządzania jakością jest idealnym rozwiązaniem dla każdej organizacji, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dąży do zwiększenia zadowolenia klienta. Warto tutaj zaznaczyć, że według normy ISO 9001 wyrobem jest również usługa.

ISO 9001 to jeden z najpopularniejszych standardów obowiązujących obecnie na świecie. Zgodność działań z tą normą potwierdzana jest przez zewnętrzne certyfikacie, które wydawane są przez upoważnione do tego organu.

Popularność tej normy z pewnością spowodowana jest wieloma korzyściami, jakie można uzyskać, decydując się na jej wdrożenie w danej organizacji. Oprócz zewnętrznych korzyści, takich jak poprawa wizerunku firmy czy konkurencyjności oferty, standard ten pozwala również uzyskać szereg korzyści wewnętrznych. Zaliczyć do nich można zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, utrzymanie ładu organizacyjnego czy też zapewnienie jednoznacznych danych i informacji pozyskanych z procesów monitorowania i pomiarów wyrobów, usług oraz wszelkich działań danej organizacji, co doprowadzić może do lepszego zarządzania nią i stałego jej doskonalenia.

Zasady zarządzania jakością wynikające z normy ISO 9001

Norma ISO 9001 zawiera wiele zasad i wskazówek, które pozwalają na wdrożenie skutecznego systemu zarządzania jakością w każdej organizacji bez względu na prowadzoną przez nią działalność czy też jej wielkość. Jednak aby wdrożenie tego standardu w danej firmie było możliwe, należy wiedzieć jakie zasady zarządzania jakością z niej wynikają.

  • Orientacja na klienta – podstawowym celem każdej organizacji jest spełnienie wszelkich wymagań i oczekiwań klientów, które mają oni w stosunku do danego produktu lub usługi w danym momencie oraz które będą mieli w przyszłości. Dana organizacja może osiągnąć pełny sukces jedynie w sytuacji, gdy jej klienci i wszystkie zainteresowane strony mają do niej zaufanie.
  • Przywództwo – ustanawianie kolejnych celów i kierunków działania powinno leżeć w obowiązkach kierowników wszelkich szczebli w danej organizacji. Ponadto powinni oni również stwarzać warunki dla personelu, aby pracownicy byli zaangażowani w osiąganie złożonych celów.
  • Zaangażowanie ludzi – kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność zarządzania daną organizacją oraz jej sukces, jest zaangażowanie wszystkich ludzi na wszystkich poziomach działalności. Zachęcanie do zaangażowania powinno być prowadzone poprzez identyfikowanie i rozwój kompetencji, właściwe dobieranie personelu do danego stanowiska oraz analizowanie wszelkich pomysłów personelu.
  • Podejście procesowe – jeśli zarządzanie daną organizacją będzie oparte na procesach, osiąganie przewidywanych wyników będzie znacznie bardziej efektywne. Z tego względu system zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001, powinien obejmować wszystkie procesy główne pomocnicze i zewnętrzne, którymi powinna zarządzać dana organizacja.
  • Ciągłe doskonalenie – ciągły rozwój i postęp to podstawowa kwestia w przypadku każdej organizacji.
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o dowody – z podejmowaniem decyzji zawsze wiąże się pewne ryzyko i wątpliwości, dlatego powinny być one podejmowane na podstawie niepodważalnych dowodów.
  • Wzajemne korzyści w stosunkach z zainteresowanymi stronami – dobre relacje z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami to klucz do osiągnięcia trwałego sukcesu organizacji.

jakość

Wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z ISO 9001 to bardzo dobry pomysł, który może zapewnić wiele korzyści organizacji, która na to się zdecyduje. Z tego względu warto starać się o to, aby uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i działać w zgodzie z założeniami tego standardu.